Predavanje Društva za varstvo okolja

Objavljeno 25. 03. 2014
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, 27. 3. 2014, 24. 4. 2014, 29. 5. 2014, 18:00
Predavatelj marčevskega predavanja Društva za varstvo okolja Bled  bo prof. dr. Veljko Rus:

Slovenska družba proti slovenski državi
Center za proučevanje slovenskega javnega mnenja že skoraj četrt stoletja-se pravi že skoraj celo tranzicijsko obdobje-meri odnos Slovencev do kapitalizma in do socializma. Osnovna ugotovitev je, da trikrat več Slovencev pozitivno ocenjuje socializem kot kapitalizem. Toda med tem, ko je vrednotna orientacija Slovencev socialistična, se slovenska država razvija v kapitalistični sistem.  Rezultat je konflikt med družbo in državo ter iz brezzakonja (anomije) izvirajoča apatija. 
Vprašanje je, kako preseči zgoraj opisani konflikt?


Aprila bo predavala ga. Mihaela Zalokar, izkušena biodinamična kmetovalka z Demeter certifikatom, predsednica društva Ajda Gorenjska, mentorica kmetom pri preusmeritvi v biodinamično kmetovanje, soavtorica knjige Z biodinamiko do zdravih pridelkov:

Pomen ljudskega izročila pri samooskrbi z domačega polja
Osnova samooskrbe z zdravo hrano je v delu z naravo in letnimi časi. To predavanje nam bo obudilo ljudsko izročilo, ki v temelju upošteva  zakon narave, katerega za zagotovljen pridelek v lokalni samooskrbi ne smemo opustiti.


Maja bo predaval prof. dr. Jurij Diaci z Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete:

Dileme bodoče organiziranosti gozdarstva v Sloveniji

V dvajsetih letih delovanja so se pokazale prednosti in slabosti obstoječe organiziranosti gozdarstva v Sloveniji. V primerjavi z Evropi so za Slovenijo značilni negovani in dobro ohranjeni gozdovi. Zaostrene finančne razmere, slaba učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, podvajanje del v državnih gozdovih in nazadovanje vlaganj v gozdove zahtevajo temeljit razmislek o izboljšanju organiziranosti gozdarstva. V prispevku bomo primerjali različne modele bodoče organiziranosti gozdarstva v Sloveniji, ki bi prispevali k ohranitvi gozdov ter razvoj gozdarstva in lesarstva.