Kranjska gora

Zgornjesavska dolina (tudi Dolina ali Gornjesavska dolina), ena najlepših alpskih dolin, leži na skrajnem severozahodu Slovenije, tik ob tromeji z Avstrijo in Italijo. Na severu jo omejuje obod Karavank in na jugu Julijske Alpe, proti vzhodu poteka meja pod Jesenicami, kjer se Zgornjesavska dolina odpira v Radovljiško kotlino, na zahodu pa po razvodju med porečjem Save in Zilje, zahodno od Rateč.
Občina Kranjska Gora obsega 256 km2 površine in šteje 5.342 prebivalcev (SURS, 2012). Občina je bila ustanovljena leta 1995. 
Občino sestavljajo naselja: Kranjska Gora, Mojstrana, Dovje, Belca, Gozd Martuljek, Srednji vrh, Podkoren, Rateče, in Zgornja Radovna.
 Simbol občine Kranjska Gora je žival ruševec, ki simbolizira neokrnjeno naravo, bogastvo in ljubezen in je v teh krajih zaščitena živalska vrsta.
»Ta stolpič sem postavil po svojem načrtu in na svoje stroške ter na svojem svetu 7.8.1895 v občo korist« je dejal Jakob Aljaž na Dovjem. V spomin na ta dogodek si je občina Kranjska Gora za svoj občinski praznik izbrala 7. avgust.

KRANJSKA GORA
Kranjska Gora je središče in največji kraj Zgornjesavske doline, gorski turistični kraj in pomembno, svetovno znano zimsko športno središče. 
Zgodovina Kranjske Gore sega v drugo polovico 14.sto., ko so prebivalci pričeli krčiti gozdove in jih spreminjati v kmetijska zemljišča in pašnike za ovce in govedo. 
Kljub hitremu turističnemu razvoju se je v Kranjski Gori ohranil razpored vaškega naselja. O bogati kulturni dediščini kraja priča poznogotska cerkev Device Marije Vnebovzete iz leta 1510. 
Med posvetnimi stavbami je v Kranjski Gori najbolj ohranjena preko 300 let stara Liznjekova hiša. V njej si lahko ogledate etnografsko muzejsko zbirko in stalno razstavo o življenju in delih Josipa Vandota. Na pročelju hiše »Pr' Turnu« se nahaja spominska plošča posvečena omenjenemu avtorju priljubljenih otroških zgodb o Kekcu. 
Pomemben spomenik, postavljen v spomin in opomin nesmislu svetovnih vojn, predstavlja Ruska kapelica na poti na gorski prelaz Vršič. 
Začetki turizma kraja segajo v leto 1902, ko je bil odprt prvi hotel Razor. 
PODKOREN
Skozi vas Podkoren je v preteklosti vodila tlakovana srednjeveška cesta, ki je služila kot povezava med deželo Kranjsko in Koroško. 
V osrednjem delu vasi si lahko ogledate ohranjene kmečke hiše iz 17.sto. z značilno alpsko arhitekturo in podružnično cerkev Sv. Andreja zgrajeno v gotskem stilu. Gotske značilnosti je ohranil le prezbiterij. Na zunanjščini so ohranjeni fragmenti gotskih fresk in freska Sv. Krištofa.
Vas Podkoren je bila znana po »Podkorenski Savi«, kot so izvir Save Dolinke poimenovali domačini. Za vasjo Podkoren se nahaja naravni rezervat Zelenci, o katerih je ponesel glas v svet znameniti angleški znanstvenik Sir Humphry Davy. Njemu v spomin je na domačiji Razinger, po domače »Pr' Čošeljnu«, v steno vzidana spominska plošča. 
Ob vhodu v vas si lahko ogledate preko 400 let staro domačijo »Pr' Šerc«, katero na zunanji strani krasi stara freska, ki govori o častitljivi starosti hiše. V osrčju hiše stoji stara črna kuhinja, ki je na ogled obiskovalcem. 
V vasi Podkoren pa vsako leto tradicionalno poteka etnološka prireditev Pohod parkeljnov treh dežel.

RATEČE IN PLANICA
Rateče so najvišje ležeče naselje v Dolini. Ležijo na prisojni strani Karavank, nasproti vhoda v dolino Planica. 
V drugi polovici 14.sto. so v Ratečah nastali Rateški ali Celovški rokopisi, zbirka molitvenih obrazcev v slovenskem jeziku, ki veljajo za enega izmed najstarejših zapisov v slovenskem jeziku in predstavljajo pomemben zgodovinski pomnik slovenskega naroda. Izvirnike hranijo v Celovcu, kopije pa so na ogled v cerkvi Sv. Tomaža.
Sredi vasi se nahaja župnijska cerkev Sv. Duh iz sredine 16.sto. s poznogotskim prezbiterijem in ostankom obrambnega obzidja ob cerkvi.
V Ratečah si lahko ogledate Kajžnikovo hišo u rekonstrukcijo opreme črne kuhinje in shrambe, razstavi o rateški noši in krajevni zgodovini, starejše filme o še danes ohranjenih običajih in planiških smučarskih skokih ter razstavo ročnih del članic turističnega društva Rateče – Planica.
Nad Ratečami je na vrhu Peč tromeja med Slovenijo, Avstrijo in Italijo, na kar opozarjajo obeležja.
Vsako leto 15. avgusta na vaškem trgu (na Gorici) poteka tradicionalni Vaški dan v Ratečah na katerem domačini obiskovalce seznanijo z zgornjesavskimi običaji, narodnimi nošami in domačo obrtjo. 
Dolina Planice se zaključuje s Tamarjem, nekdanjo planino s planinskim domom in kapelo Marije Pomagaj.