Občina Kranjska gora

TEMATSKA POT ZELENCI

Karakteristike poti

Izhodiščna točka: parkirišče ob cesti Rateče - Podkoren
Končna točka: naravni rezervat Zelenci
Dolžina poti: 1 km
Čas poti: 1/2 ure
Primerni letni časi: vse leto

Opis poti:
Pot po naravnem rezervatu Zelenci se prične na parkirišču ob cesti Rateče – Podkoren ali s trase nekdanje železnice – pod podkorenskimi smučišči.  Ob poti po naravnem rezervatu Zelenci blizu Kranjske Gore lahko opazujete sledove poledenitve, izvire v jezerskih usedlinah, vodne izvirke in začetek oblikovanja rečne struge ter pestrost živalstva in rastlinstva na zelo majhnem območju. Zelenci so naravni rezervat na meji treh držav. Njihova pomembnost je v pričevanju o dogajanju v geološki preteklosti. Predstavljajo pa tudi življenjski prostor zanimivih živali ter rastišče redkih in ogroženih rastlin. 

Zelenci so 54 ha veliko mokrišče pri Podkorenu na Gorenjskem, poznano kot izvir Save Dolinke. Posebnost in edinstvenost tega mokrišča je njegova kompleksnost in krajinska slikovitost, saj se na majhni površini nahajajo tako povirje, jezerca z brbotajočimi podvodnimi izviri, vodna okna in meandirajoča struga kot prehodno in nizko barje. Tu se pojavljajo številne redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Območje ogroža zasipavanje s prodom, ki ga prinesejo hudourniki iz okoliških hribov, sušenje in zaraščanje močvirja zaradi prekinjenih hidroloških tokov ob izgradnji mimoidoče ceste ter slabšanje kakovosti vode. Na tem območju poteka tudi projekt WETMAN. 
Status: NATURA 2000 (SCI SI3000087)
Tarčne vrste in habitatni tipi: 
•    bazična nizka barja (HT 7230)
•    prehodna barja (HT 7140)
•    Uleknine v šotni podlagi z vegetacijo zveze Rynchosporion (HT 7150)

Možnost vodenja in kontakt: Iztok Butinar, Tel.: 040 881 125, 0(4) 578 02 28, e-pošta: iztok.butinar@tnp.gov.si, www.tnp.si
Najbližja info točka: Turistično društvo Rateče – Planica, Rateče 22, 4283 Rateče – Planica, Tel.: 04 587 60 41, Faks: 04 587 60 41, e-pošta: info@ratece-planica.si, www.ratece-planica.si in Turistično informacijski center Kranjska Gora, Tičarjeva ulica 2, 4280 Kranjska Gora, Tel.: 04 580 94 40, Faks: 04 580 94 41, e-pošta: info@kranjska-gora.euwww.kranjska-gora.si

Prenesi PDF poti

zlozenka-zelenci.pdf

Več informacij

TIC- Turistično informacijski center Kranjska Gora

Kolodvorska ul. 1c
4280 Kranjska Gora
Tel.: 04 580 94 40
Faks: 04 580 94 41

tic@kranjska-gora.eu

http://www.google.com

Pomanjšaj
Povečaj
Prenos GPX podatkov