Občina Naklo

Po deželi konglomeratnega krasa

pohodniška pot, družinska sprehajalna pot, pot kulturne dediščine, pot naravnih znamenitosti, učna pot 

Karakteristike poti

Izhodiščna točka: Spodnje Duplje pri Vogarjevi hiši, izletniška točka Kriva jelka
Končna točka: Udin boršt pri Dupljah, izletniška točka Kriva jelka
Dolžina poti: 9 km
Čas poti: 3 ure
Višinska razlika: 80 m
Primerni letni čas: Pomlad, poletje, jesen
Primernost: skupine, šole, otroci, družine, pohodniki, tekači, kolesarji, ljubitelji narave, sproščanja in meditacije
Dostopnost poti: Pot je dostopna v vseh mesecih razen med decembrom in marcem, ko je območje zasneženo ali razmočeno. Najbolj se priporoča obisk poti v obdobju med aprilom in oktobrom 

Tematika pešpoti: 
Udin boršt je konglomeratna terasa med Kranjem, Naklom in Tržičem, kjer od ledene dobe pred 200-300 000 leti poteka proces zakrasevanja. Danes velja ne samo v regiji, temveč tudi širše, za šolski primer konglomeratnega, pa tudi plitvega in osamelega krasa. Kot posledica reliefa je tudi eno zadnjih sklenjenih območij nižinskega gozda na Gorenjskem. 
V Udin borštu prisotni so vsi glavni kraški pojavi, najpogostejši pa so vrtače, kraške jame, brezna in ponori. Na stiku med konglomeratom in neprepustno sivico izvirajo številni studenci. Med njimi so najbolj znani izviri v vodnih jamah Velika in Mala Lebinica, Arneševa luknja, Dopulnik ter Dacarjevo brezno. Trenutno je v Udin borštu zabeleženo 14 jam, med katerima sta dve najdaljši prek 800 metrov dolgi,  med njima Arneševa luknja z dvema dvoranama in kapniki. Z kraškim terenom je povezano rastje in živalstvo, mikroklima, način gospodarjenja, oskrba z vodo ter zgodovina s številnimi miti in zgodbami (npr. skrivanje v jamah pred Turki, rokovnjači).
Velika večina jam ter največja gostota vrtač sta na zahodnem delu, zato je bila po njem urejena tematska pešpot.

Vsebine in potek poti:
Tematska pešpot poteka po zahodnem, večinoma obrobnem delu Udin boršta in medsebojno povezuje 11 najbolj značilnih, zanimivih ali poučnih pojavov značilnih za plitvi oz. mladi konglomeratni kras: Arneževa luknja, Kačja jama, Dopulnik, Arneševa zijalka, območje vrtač, zatrepna dolina, Kadunčev studenec in zajetje nad Strahinjem, Velika Lebinca, grez-dihalnik in slepa dolina. Na vseh točkah so informativne tablice z imenom in osnovnimi podatki o pojavu, v bližini točke greza-dihalnika pa sta tudi vhodna tabla z zemljevidom in tabla z uvodnim opisom konglomeratnega krasa v Udin borštu. Ob poti je tudi eno večje počivališče ter več posamičnih klopi. Potek trase je označen z označevalno-usmerjevalnimi tablicami z motivom krive jelke ter barvnimi označevalnimi trakov na drevesih.

Možnost vodenega ogleda in kontakt: 
Po predhodnem dogovoru je za manjše ali večje skupine, tudi šolske skupine, možno organizirati voden obisk pešpoti, pa tudi dodatno ponudbo (malica na poti, kosilo v lokalnih gostilnah oz. restavracijah, učne in doživljajske delavnice na poti…).

Več informacij

CTRP Kranj

Strahinj 99A, 4202 Naklo,
tel: 04 257 88 28
GSM: 040 733 344,

Več informacij

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Strahinj 99 a
SI – 4202 Naklo

Telefon:
04/257 88 28 (Uroš Brankovič, direktor)
04/257 88 26 (Vlasta Juršak)
GSM: 040 733 344

Faks: 04/257 88 29

info@ctrp-kranj.si

Pomanjšaj
Povečaj
Prenos GPX podatkov